Dimoni Gros

El Dimoni Gros és un gegantó de tres metres d’alçada inspirat en la figura de Gabriel Bauzà, un personatge real que durant més de quaranta anys va encarnar el paper de ”Dimoni Gros” dins la famosa processó de La Beata a la població de Santa Margalida, a Mallorca. Juntament amb la gegantona de La Beata, s’han convertit en els gegants protocol·laris de la vila i rarament els veureu fora d’aquesta població. Fou presentat el 14 de juliol de 2018 en el marc de la VI Diada Pagesa.